Vysvětlení pojmů

Nitridace

Nitridace Je proces povrchového tvrzení ocelí (popř. litin), při kterém se povrchová vrstva za teplot 500-550 °C nasycuje dusíkem ... více

O firmě

Společnost ECOSOND s.r.o. vznikla v roce 1992 a profiluje se jako specializovaná firma pro vývoj, školení, služby, expertizy a dodávky v oblasti tepelného zpracování ocelí.
Oblasti působení: Vývoj a instalace systémů řízení tepelného zpracování kovů, průmyslové pece, vakuové pece. Regulační technika, regulátory atmosféry a teploty - dodávky, servis. Dodávky vysokovýkonných kalicích olejů DURIXOL a ochranných nátěrů CONDURSAL. Nabízíme technologii elektronového paprsku pro svařování, děrování a úpravy povrchových vrstev materiálů.
více o firmě...

Regulační technika

Zajišťujeme komplexní řízení pecních atmosfér tepelného a chemicko-tepelného zpracování regulační technikou. K sortimentu patří regulátory teploty i pecní atmosféry (cementační i nitridační), kyslíkové sondy ECOSOND, vodíkové sondy, lambda sondy, analyzátory rosného bodu, software pro komplexní dokumentaci průběhu procesu tepelného zpracování. K dispozici je tuzemský software na bázi Control Web a přímé řízení technologických procesů pomocí PC. Disponujeme také přístrojem DATAPAQ na proměření teplotního pole průmyslových pecí.
více o regulační technice...

Konference a školení

Školící a vzdělávací činnost je zaměřena na získání teoretických základů tepelného zpracování. Zveme Vás srdečně na následující akce, které spolupořádáme v roce 2016. Těšíme se na Vás.

Nový plán akcí pro rok 2016

European Conference on heat treatment, 11. – 13. May 2016, Prague