Technologie tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů

Jsme připraveni odpovědět Vám na Vaše dotazy z oboru tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů a kalírenské praxe, vybrat s Vámi vhodné vybavení kalíren pecními zařízeními, kalírenskými prostředky, regulátory a řídícími systémy, na požádání provádíme materiálové expertízy. Jsme připraveni Vám poradit v otázkách norem AMS 2750 G nebo CQI-9.

Naše akreditovaná laboratoř teploty a kyslíkových sond je Vám k dispozici pro výběr vhodného termočlánku a zajistí Vám veškeré služby spojené s kalibrací čidla popř. celého řetězce včetně regulátoru a zapisovače teploty.

Rádi Vám též zodpovíme Vaše dotazy z oboru svařování elektronovým paprskem a vakuové techniky. Pro jakoukoli informaci z našeho oboru nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

  • Žíhání, pájení, kalení, popouštění
  • Nitridační a karbonitridační procesy
  • Cementace a nitrocementace
  • Návrhy technologického uspořádání
  • Dodávky na klíč
  • Školení technologů
  • Expertízy a posouzení tepelného zpracování
  • Vývojové práce

Vlastnosti ocelí jsou závislé nejen na chemickém složení, ale především na jejich struktuře (fázovém složení, tvaru a uspořádání jednotlivých fází). Tepelné zpracování umožní dosáhnout u ocelí daného chemického složení požadovanou strukturu. Tepelným zpracováním se rozumí postupy, při nichž se vnitřní stavba kovu mění pomocí změn teploty. Změna vnitřní stavby kovu způsobuje rozdílné mechanické vlastnosti po tepelném zpracování. Rádi Vám pomůžeme formou certifikovaných školení a konzultací s poznáním těchto procesů.

Zařízení pro tepelné zpracování elektronovým paprskem

Kyslíková sonda na šachtové cementační peci

 

Kontaktní osoba:

Neváhejte se nás zeptat: (+420) 317 777 772

Zastoupení značek: