Slovník pojmů

Nitridace

Je proces povrchového tvrzení ocelí (popř. litin), při kterém se povrchová vrstva za teplot 500-550 °C nasycuje dusíkem, který vytváří s legujícími prvky tvrdé nitridy. Tento způsob chemicko-tepelného zpracování se provádí až po vlastním tepelném zpracování (tedy po kalení a popouštění). Teplota se volí alespoň o 20 °C nižší než je teplota popouštění, aby nedocházelo k fázovým přeměnám ve struktuře materiálu. Povrch je po tomto chemicko-tepelném zpracování tvrdší a odolnější proti otěru a tvorbě únavových trhlin. Toho se docílí tvorbou malých, velmi tvrdých precipitátů - nitridů legujících prvků především Cr a Al.

Související stránky:

regulační technika
nitridační pece

Zastoupení značek: