Slovník pojmů

Nízkotlaká cementace

Nauhličování probíhá ve vakuových pecních zařízeních, zpravidla 2-komorových nebo kontinuálních, při tlaku řádově 1 - 20 mbar a teplotě 850 - 1000°C. Jako nauhličující médium se používá acetylen nebo etylen. Kalení po procesu cementace probíhá v dusíku N2 při tlaku 15 - 20 bar.

Související stránky:
Cementační pece

Zastoupení značek: