Nüssle

CONDURSAL, CONDURON
Dlouhodobě spolupracujeme na našem trhu s firmou NÜSSLE GmbH & Co. KG. Výrobním programem jsou ochranné nátěry proti cementaci, nitridaci a oxidaci. Ocelové díly zpracovávané technologiemi chemicko-tepelného zpracování např.cementací, vakuovou cementací, iontovou nebo plynovou nitridací, je potřeba v mnoha případech proti těmto procesům lokálně chránit. Ochrana je vyžadována na místech, kde je nežádoucí zvýšení tvrdosti nebo nasycení s ohledem na následné technologické operace např.vrtání, tažení, svařování laserem nebo elektronovým paprskem.

Již více než 50 let jsou ochranné nátěry s úspěchem používány k ochraně proti přestupu uhlíku a dusíku. Nátěry vytvářejí na povrchu dílu plynotěsnou vrstvu zabraňující průniku reakčních plynů k povrchu materiálu. Obdobné nátěry jsou využívány i k ochraně součástí proti oduhličení, oxidaci a tvorbě okují během tepelného zpracování. Pro všechny zmiňované typy chemicko-tepelného zpracování jsou k dispozici příslušné nátěry proti průniku difundující látky do jádra materiálu.

Nátěry musí být voleny s ohledem na technologii, způsob nanášení, trvanlivost a způsob odstraňování. Ve výrobním programu firmy NÜSSLE GmbH & Co. KG je k dispozici dostatečné spektrum nátěrů, které umožňuje dostatečnou optimalizaci volby nátěru podle potřeb zákazníka. Vývoj nátěrů směřuje k jejich vyšší účinnosti a hygienické neškodnosti podle nejnovějších mezinárodních standardů. Ochranné nátěry poskytují při správném způsobu použití dostatečnou ochranu proti CHTZ, což je léty prověřeno v praxi.

Zastoupení značek: