Slovník pojmů

Vyvíječe ENDO

Vyvíječe ENDO – princip výroby endoatmosféry spočívá v jednostupňovém katalytickém štěpení uhlovodíků za přídavku vzduchu. Množství vzduchu je přidáváno tak, že po katalytickém štěpení vznikají oxid uhelnatý CO a vodík H2 a pouze stopy CO2 a vodní páry H2O. Protože proces katalytického štěpení je endotermní, musí se potřebné teplo dodávat z vnějšku ve formě topné energie. Endoplyn tedy vzniká spalováním uhlovodíku se vzduchem za dodání energie v generátoru.

Související stránky:
O firmě

Zastoupení značek: