Slovník pojmů

Opakovaná kalibrace

Opakovaná kalibrace je kalibrace prováděná ve stejné laboratoři na stejném zařízení a stejnou metodou na stejném typu vzorku. Obvykle se provádí jsou-li výsledky původní kalibrace nesouhlasné nebo vzbuzují-li pochybnost.

Související stránky:
Kalibrační laboratoř

Zastoupení značek: