Slovník pojmů

Nízkotlaká nitridace

Nitridace probíhá ve vakuových zařízeních při teplotách 500 - 600°C a při tlaku řádově desítkách mbar. Nitridačním médiem je dissociovaný čpavek NH3, případně ve směsi s dusíkem N2. Po procesu jsou zpracované díly rychle ochlazeny dusíkem. Případně lze kombinovat nitridaci s následnou oxidací a vytvářet vrstvy odolné proti korozi - oxinitridace.

Související stránky:
Nitridační pece

Zastoupení značek: