Slovník pojmů

Kalicí prostředí ochlazující se změnou skupenství

Kalicí prostředí ochlazující se změnou skupenství – při kalení v tomto médiu je možné rozdělit průběh kalení na tři základní období. V prvním období se povrch kovu ochlazuje sáláním tepla na povrch kapaliny, která je oddělena od povrchu kaleného předemětu parním polštářem působícím jako izolátor. Ochlazování je v první fázi relativně pomalé. S klesající teplotou povrchu kaleného předmětu se zmenšuje tloušťka parního polštáře až nastane druhé období ochlazování, období varu. Rychlost ochlazování povrchu součásti zde dosahuje svého maxima. Klesne-li teplota povrchu pod bod varu kapaliny, nastává třetí období ochlazování způsobené vedením tepla a prouděním kapaliny. Rychlost ochlazování v třetím období je opět relativně pomalá. Z hlediska metalurgie je důležité, aby první období ochlazování nebylo dlouhé a došlo k řádnému prokalení. V druhém období je žádoucí vysoká ochlazovací rychlost, aby austenit netransformoval na perlit případně bainit. Ve třetím období by naopak ochlazovací rychlost měla být nízká, aby nevznikala pnutí a kalicí trhliny.

Související stránky:
kalicí prostředky

Zastoupení značek: