Slovník pojmů

Diagramy ARA

Diagramy ARA jsou diagramy anizotermického rozpadu austenitu. Tyto diagramy jsou platné vždy pro určitou jakost oceli a v diagramu lze nalézt počátek a konec fázových přeměn při ochlazovaní různou rychlostí.

Související stránky:
Konzultační služby

Zastoupení značek: